Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Awans zawodowy nauczycieli online

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, w ramach zdalnego wspierania nauczycieli w zakresie awansu zawodowego zaprasza na e-konsultacje, webinaria. Zapraszamy szczególnie tych nauczycieli, którzy 31 maja 2020 roku kończą staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

 

Wspieramy w zakresie zagadnień dotyczących: prawa, sprawozdania z realizacji planu rozwoju, przygotowania i opracowania dokumentacji oraz  postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na stopnie awansu zawodowego.

 

Wideodyżury

26.05.2020 i 28.05.2020 (godz. 10.00-12.00) 

Link do wideopołączenia: https://meet.google.com/ftx-nvct-chx

 

Webinarium    

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

26.05.2020 (godz. 15.00-16.00)               

 

Szczegóły na stronie www.cen.bydgoszcz.pl

 

Oprac. I. Zduńczuk