Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – kurs zdalny KPCEN Toruń

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza nauczycieli kontraktowych do udziału w kursie Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w formie zdalnej. Szkolenie planowane jest na 9.09 (całość – 8h).

 

Celem zajęć jest przekazanie nauczycielom kontraktowym wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nabycie przez nich umiejętności tworzenia planów rozwoju zawodowego i  sprawozdań oraz prezentacji dorobku nauczycielskiego podczas postępowania egzaminacyjnego.

 

Zapisz się na szkolenie

 

Podczas kursu poddamy analizie akty prawne dotyczące uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, przybliżymy koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela, a także pokażemy, jak planować, realizować i poddawać ewaluacji działania edukacyjne. Zajmiemy się pojęciem dorobku nauczycielskiego, sposobami jego prezentacji oraz przykładami działań spełniających wymagania kwalifikacyjne. Omówimy zasady współpracy z opiekunem stażu, postępowanie egzaminacyjne i zasady autoprezentacji.

Opłata za szkolenie w formie zdalnej wynosi 70zł.

Więcej informacji udziela kierownik formy – Małgorzata Trzeciak, nr tel. 502-20-29-63, e-mail: malgorzata.trzeciak@kpcen-torun.edu.pl

 

Zapraszamy!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu