Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2023

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych na konferencję metodyczną online, której tematem będzie analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z 2023 roku. Podczas spotkania zastanowimy się, na jakie treści programowe należy zwrócić szczególną uwagę, jak zaplanować proces dydaktyczny, jakie działania podjąć, by wyniki egzaminu w roku 2024 były satysfakcjonujące dla uczniów i nauczycieli.

Konferencja odbędzie się w godzinach 15.30-17.00 na platformie ClickMeeting w dwóch terminach do wyboru:

16 października 2023 roku – Zapisz się tu.

24 października 2023 roku – Zapisz się tu.

Szczegóły w załączniku.

 

Oprac. Justyna Prud