Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2021

Aby zastanowić się, jak zaprojektować zmiany z sposobie nauczania, prawie 90 nauczycieli matematyki szkół podstawowych uczestniczyło 6 i 7 października br. w konferencji online Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2021 zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z matematyki nie ani był łatwy, ani przewidywalny dla większości uczniów klas ósmych. Średni wynik w kraju wynosił 47%, natomiast wynik  w naszym województwie był niższy o 4 punkty procentowe. Uczniowie mieli problem ze zrozumieniem treści zadań oraz zapisywaniem rozwiązań  w postaci wyrażeń arytmetycznych lub algebraicznych, popełniali liczne błędy rachunkowe, nie pamiętali podstawowych własności figur geometrycznych.  

 

Podczas dwugodzinnych spotkań uczestnicy konferencji nie tylko dokonali szczegółowej analizy treści zawartych w zadaniach egzaminacyjnych, ale zastanawiali się również, na jakie umiejętności szczególnie zwrócić uwagę w tym roku szkolnym, jak wzmocnić proces nauczania-uczenia się, by uczniowie województwa kujawsko-pomorskiego uzyskali satysfakcjonujące wyniki z egzaminu w 2022 roku.

 

Oprac. Justyna Prud