Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2021

Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych na konferencję metodyczną, której przewodnim tematem będzie analiza i interpretacja tegorocznych wyników egzaminu maturalnego. Gościem spotkania będzie Ewa Ludwikowska, starszy ekspert OKE w Gdańsku. Prelegentka przekaże uczestnikom szkolenia wskazówki, na jakie typy zadań oraz treści programowe w zakresie podstawowym i rozszerzonym należy szczególnie zwrócić uwagę, aby wzmocnić proces nauczania-uczenia się matematyki, a w konsekwencji poprawić wyniki egzaminu maturalnego w 2022 roku na satysfakcjonujące dla uczniów i nauczycieli.

 

Spotkanie odbędzie się 27 października 2021 r. o godzinie 15.30 na platformie ClickMeeting.

 

Można zapisać się, wykorzystując przycisk: Zapisz się

lub wykorzystując link:

 http://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/1386o40,dok.html?grupa=967&singup=1

Szczegółowe instrukcje na temat spotkania zostaną przesłane na adresy mailowe zarejestrowanych uczestników.