Edukacja

Logotyp - Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Aleksandra Piłsudska (1882–1963). Bojowniczka niepodległości. Wykład online Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w wykładzie online: Aleksandra Piłsudska (1882–1963). Bojowniczka niepodległości, który odbędzie się 27 września 2023 r. (środa), godz. 17:00-18:00. Wygłosi go dr hab. Marta Sikorska, prof. UŁ z Katedry Historii Polski XIX w. Uniwersytetu Łódzkiego.

Aleksandra Piłsudska – odznaczona Orderem Virtuti Militari działaczka niepodległościowa, druga żona Józefa Piłsudskiego, jest jedną z Patronek 2023 Roku. W tym roku przypada 60. rocznica jej śmierci.

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz rejestracyjny

 

Tematyka wykładu

Życie Aleksandry Piłsudskiej możemy analizować w odniesieniu do najważniejszych wydarzeń z zakresu historii Polski pierwszej połowy XX w. Na jej biografii odcisnęły piętno wydarzenia rewolucji 1905–1907, dwóch wojen światowych, aktywny udział w walkach o niepodległość (1914–1918). Okres odradzania się niepodległego państwa polskiego, przewrót polityczny, którego dokonał w Polsce w 1926 r. jej mąż Józef Piłsudski, jego śmierć, wybuch drugiej wojny światowej, ucieczka z napadniętego przez Niemcy i Związek Sowiecki kraju, uchodźstwo a w końcu emigracja. Ale życie Aleksandry Piłsudskiej wyznaczały również kłopoty związane z zawarciem małżeństwa, ponieważ Piłsudski do 1921 r. pozostawał w związku z pierwszą żoną Marią oraz macierzyństwo – Piłsudska była matką dwóch córek: Wandy (1918–2001) i Jadwigi (1920–2014).

Przedmiotem wystąpienia będą lata walki o niepodległość, w których Aleksandra Szczerbińska odegrała ważną rolę: m.in. brała udział w manifestacji na Placu Grzybowskim, organizowała składy broni w Warszawie, była komendantką Oddziału Kuriersko-Wywiadowczego I Brygady Legionów.

 

Informacje na temat prelegentki

Dr hab. Marta Sikorska, prof. UŁ – pracuje w Katedrze Historii Polski XIX w. UŁ. Zainteresowania badawcze: historia kobiet, historia polskiego socjalizmu, historia Łodzi. Autorka artykułów, monografii i wydawnictw źródłowych, opublikowała m. in.: Zygmunt Heryng (1854-1931). Biografia lewicowego intelektualisty, Łódź 2011; „Wolność, czy zbrodnia?” Rewolucja 1905 – 1907 roku na łamach gazety „Rozwój”, oprac. M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2012; „Czego chce współczesna kobieta?” Problematyka kobieca na łamach polskiej prasy w Łodzi przełomu XIX i XX wieku, oprac. M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2013; Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio. Wybór tekstów, oprac. J. Kolbuszewska, M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2014; J. Hłasko, Wspomnienia, oprac. M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2016; K. Śmiechowski, M. Sikorska-Kowalska, K. Fukumoto, Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze, Łódź 2016; M. Sikorska, Aleksandra Piłsudska 1882–1963, Łódź 2021.

Strona internetowa wydarzenia