Edukacja

Logotyp KPCEN w Toruniu

Akademia zarządzania – KPCEN w Toruniu wspiera dyrektorów

Za nami 25 godzin tegorocznych spotkań w ramach Akademii zarządzania, formy doskonalenia skierowanej do kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych,  organizowanej przez Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN w Toruniu.

 

Seminaria w roku szkolnym 2021/2022 dotyczyły następujących zagadnień:

  • Zmiany w przepisach prawa oświatowego (prowadzenie – Wojciech Gliwiński);
  • Dobrostan nauczyciela i dyrektora z elementami mindfullness (prowadzenie – Agnieszka Światłowska);
  • Jak poprawić efekty kształcenia? – o potrzebie diagnozowania osiągnięć ucznia, klasy i szkoły (prowadzenie – Krzysztof Bylicki);
  • Prawo oświatowe a prawa ucznia i regulacje statutów szkół (prowadzenie – Łukasz Korzeniowski);
  • Wartość intelektualna w edukacji: jak unikać naruszeń (prowadzenie – Wojciech Sosnowski).

 

W tym roku szkolnym poza tematami  dotyczącymi przepisów prawa oświatowego pojawiły się zagadnienia z zakresu dobrostanu dyrektora i nauczycieli oraz efektów nauczania. W tegorocznej Akademii zarządzania brały udział dwie grupy – w Toruniu i Brodnicy. W seminariach (4 z nich odbyły się w formie stacjonarnej, jedno online) wzięło udział 84 uczestników – dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

 

„Każdy może trzymać za ster, gdy morze jest spokojne” (Publiliusz Syrus) – mamy nadzieję, że spotkania w ramach Akademii zarządzania są pomocne dyrektorom w utrzymaniu wiatru w żaglach i pewnym sterowaniu ku obranym celom.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu