Edukacja

Logo Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu

75 nowych tabletów w Korczaku

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka otrzymał 75 tabletów Huawei MediaPad 5 wraz z usługą dostępu do Internetu w ramach „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Darczyńcą jest Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.

 

Taki prezent jest ogromnym wsparciem dla Ośrodka. Dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, w tym, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, do realizacji zdalnego nauczania, a także przy aktualnie wdrażanym w placówce dzienniku elektronicznym. Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 72 785,25 zł.

 

Tablet otrzymany w ramach „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”Zapakowane tablety otrzymane w ramach „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”Zapakowane tablety otrzymane w ramach „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”