Edukacja

4 grudnia 2017 roku – Konferencja pn.: „Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia – w kierunku rozwoju kultury szkoły i jej uczestników.”

4 grudnia 2017 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem wspólnie z Departamentem  Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku organizują  konferencję  Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia – w kierunku rozwoju kultury szkoły i jej uczestników. Adresatem konferencji są nauczyciele konsultanci wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, dyrektorzy szkół i placówek oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konferencja odbędzie się w auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

W części pierwszej konferencji  prof. zw. dr hab. Ewa Filipiak wprowadzi w problematykę oraz będzie moderowała panel, w którym nauczyciele akademiccy  przedstawią następujące zagadnienia:
dr Ewa Lemańska-Lewandowska – Czy polska szkoła jest gotowa, by być przestrzenią  dla kooperatywnego doskonalenia edukacyjnego?
dr Małgorzata Wiśniewska – Sieć współpracy w kulturze organizacyjnej szkoły – kulturowe determinanty funkcjonowania sieci na poziomie indywidualnym, zespołu, grupy i organizacji.
dr Joanna Szymczak – Sieć współpracy jako „przestrzeń kulturowa” dla refleksyjności i refleksji nauczycieli.

 

W drugiej części prof. Olivier Francomme (UPJV-ESPE Beauvais, ICEM – L’Institut Coopératif de l’École Moderne – Pédagogie Freinet, Francja) i mgr Justyna Gorce-Bałut (UKW w Bydgoszczy) przedstawią  dobre praktyki  L’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne: un réseau coopératif de praticiens -chercheurs.  ICEM – sieć współpracy między nauczycielami – badaczami.

 

Następnie prof. UKW dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik (nauczyciel konsultant WODN w Zgierzu) omówi zagadnienie Sieci współpracy i samokształcenia z perspektywy nauczyciela akademickiego i nauczyciela konsultanta ośrodka doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele konsultanci dr Violetta Panfil-Smolińska (KPCEN w Bydgoszczy), mgr Danuta Potręć (KPCEN w Toruniu),  dr Lena Tkaczyk (KPCEN we Włocławku) przedstawią zagadnienia sieci współpracy i samokształcenia z perspektywy nauczyciela konsultanta.

 

Ostatnią część spotkania będą stanowiły warsztaty  (WORLD CAFÉ) dotyczące następujących zagadnień:

  • Podnoszenie jakości funkcjonowania sieci
  • Doświadczenia związane z byciem liderem sieci (geneza roli lidera, zadania, staż, ile sieci, powstanie sieci)
  • Koordynowanie sieci (formy i metody pracy, komunikacja w sieci, komunikowanie o sieci, przekonania na temat sieci).

 

Konferencję podsumuje  prof. zw. dr hab. Ewa Filipiak.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu