Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

1050 Rocznica Chrztu Polski – relacja z konferencji

W tym roku przypada jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ramach obchodów na ternie całego kraju zaplanowano wiele wydarzeń o charakterze informacyjnym, naukowym i historycznym. Skomponowana została specjalna muzyka inspirowana polskim dziedzictwem chrześcijańskim. Centralne uroczystości odbyły się już w dniach 14-16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu.

 

Nasza placówka doskonalenia, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, zorganizowała dla nauczycieli konferencję: 1050 Rocznica Chrztu Polski , która odbyła się 25 kwietnia 2016 r. w Centrum Dialogu w Toruniu  i w ten sposób włączyliśmy  się w ogólnopolskie przygotowania do jubileuszu.

 

Konferencję zorganizowała Pracownia Zarządzania, Diagnozy  i Wychowania KPCEN. Podczas konferencji omówione zostały okoliczności, przyczyny i konsekwencje chrztu Mieszka I przez prof. dra hab. Waldemara Rozynkowskiego. Następnie ksiądz doktor Bogusław Dygdała przedstawił Chrzest w tradycji Kościoła. Natomiast Maria Jadczak, doradca metodyczny z Toruńskiego Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, przybliżyła nauczycielom zagadnienia pt.: Tysiąclecie – historia i polityka w dobie sporu o „rząd dusz” Stefana Wyszyńskiego z Władysławem Gomułką. Wystąpienia wzbudziły duże zainteresowanie uczestników konferencji, co potwierdziły bezpośrednie informacje zwrotne oraz wyniki ankiet ewaluacyjnych. W konferencji uczestniczyło 55 nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół.

 

tekst: Zofia Spalińska,

zdjęcia: Tadeusz Wański

 

http://www.kpcen.pl/news/view/1129

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Ks. dr Bogusław DygdałaProf. dr hab. Waldemar RozynkowskiUczestnicy konferencjiZofia Spalińska - konsultantka prowadząca konferencję