Aktualności

Podpisanie porozumień OPPT Świecia i OPPT Powiatu Mogileńskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Podpisanie porozumień OPPT Świecia i OPPT Powiatu Mogileńskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

30 mln euro na politykę terytorialną Świecia i Mogilna

Jedną czwartą budżetu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 będą dysponowały lokalne społeczności i organizacje, od stowarzyszeń samorządowych zarządzających środkami dla obszarów funkcjonalnych największych miast regionu, po działające w gminach lokalne grupy działania. Po zawarciu porozumień terytorialnych z partnerstwami zawiązanymi dla realizowania strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszarów funkcjonalnych miast prezydenckich (MOF/ZIT), samorząd województwa przystąpił do podobnej procedury w odniesieniu do pozostałych obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (OPPT). Dziś (24 listopada) podpisane zostały kolejne dwie tego typu umowy – z OPPT Świecia i OPPT Powiatu Mogileńskiego.

 

Porozumienia terytorialne określają zasady dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do:

– miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT-y największych miast regionu)

– i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe  tereny).

Na mocy takich dokumentów – zawierających listy projektów priorytetowych, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym określone środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, te zaś zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć.

 

– Partnerstwom OPPT daliśmy taką samą władzę decydowania o środkach unijnych, jak uczyniliśmy to w stosunku do ZIT-ów. Jestem przekonany, że wybrane przez nie projekty będą odpowiadać na potrzeby mieszkańców i poprawiać jakość ich życia – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Cieszy także zaangażowanie lokalnych samorządów, które chętnie decydują się wspólnie realizować różnego rodzaju zadania. To istota mechanizmu polityki terytorialnej.

 

Stowarzyszenie OPPT Świecia zawiązały samorząd powiatowy oraz gminy Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Świecie, Świekatowo i Warlubie. Wartość alokacji to 19,8 mln euro, na liście przedsięwzięć priorytetowych jest 46 pozycji.

 

Lista projektów priorytetowych OPPT Świecia

 

Stowarzyszenie OPPT Powiatu Mogileńskiego zawiązały samorząd powiatowy, gminy Dąbrowa i Jeziora Wielkie oraz miasta Mogilno i Strzelno. Wartość alokacji to 9,2 mln euro, lista przedsięwzięć priorytetowych obejmuje 32 pozycję.

 

Lista przedsięwzięć priorytetowych OPPT Powiatu Mogileńskiego

 

W imieniu samorządu województwa umowy podpisał wicemarszałek Dariusz Kurzawa, ze strony partnerstw OPPT burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski (OPPT Świecia) oraz starosta Tomasz Krzesiński i burmistrz Mogilna Leszek Marek Duszyński (OPPT Powiatu Mogileńskiego). W spotkaniu uczestniczył również radny województwa Tadeusz Pogoda.

 

Wcześniej umowy dotyczące alokacji środków w ramach polityki terytorialnej zawarły z samorządem województwa partnerstwa ZIT Metropolii Bydgoszcz i ZIT InowrocławiaStowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) ToruniaStowarzyszenie WŁOF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) WłocławkaStowarzyszenie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Grudziądza, Stowarzyszenia OPPT Powiatu Grudziądzkiego i OPPT Żnina oraz Tucholski Związek Powiatowo-Gminny i OPPT Wąbrzeźna.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 listopada 2023 r.