Aktualności

Podpisanie porozumień terytorialnych z OPPT Żnina i OPPT Powiatu Grudziądzkiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Podpisanie porozumień terytorialnych z OPPT Żnina i OPPT Powiatu Grudziądzkiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

10 mln euro na politykę terytorialną dedykowaną wsi

Po zawarciu porozumień terytorialnych z partnerstwami samorządowymi zawiązanymi dla realizowania strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszarów funkcjonalnych największych miast regionu (MOF/ZIT), samorząd województwa przystępuje do podobnej procedury w odniesieniu do pozostałych obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (OPPT). Wczoraj (6 listopada) podpisane zostały dwie pierwsze tego typu umowy – ze Stowarzyszeniem OPPT Powiatu Grudziądzkiego i OPPT Żnina.

Porozumienia terytorialne określają zasady dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT-y największych miast regionu) i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe  tereny). Na mocy takich dokumentów – zawierających listy projektów priorytetowych, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym określone środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, te zaś zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć.

 

– Jestem pewien, że zrealizowane dzięki podpisanym dziś umowom projekty poprawią jakość życia przede wszystkim na obszarach wiejskich i wzmocnią potencjał tych terenów. Trzymam kciuki za odpowiedzialne za nie partnerstwa OPPT, którym dajemy taką samą władzę decydowania o środkach unijnych, jak uczyniliśmy to w stosunku do ZIT-ów. Cieszę się, że cały obszar naszego województwa objęty został mechanizmem polityki terytorialnej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

OPPT Powiatu Grudziądzkiego zawiązały samorząd powiatowy oraz gminy Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński i Świecie nad Osą. Wartość alokacji to 5,2 mln euro, na liście przedsięwzięć priorytetowych jest 25 pozycji.

 

– Przygotowaliśmy projekty dotyczące efektywności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ścieżek pieszo-rowerowych, [rewitalizacji] przestrzeni publicznej, kształtowania kompetencji kluczowych w szkołach i przedszkolach, a także modernizacji bazy szkolnictwa zawodowego. Wszystkie te działania traktujemy jako katalizator [kolejnych], nie możemy na nich poprzestać. Zadań jest tak dużo, że będziemy musieli poszukiwać źródeł finansowania również  poza Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza. Dla mnie w tej chwili  najistotniejsze jest budowanie przestrzeni dla turystyki rowerowej i dla poprawy  bezpieczeństwa dzięki ścieżkom pieszo-rowerowym – powiedział przed podpisaniem umowy starosta grudziądzki Adam Olejnik, który jest prezesem Stowarzyszenia OPPT Powiatu Grudziądzkiego.

 

Lista projektów priorytetowych OPPT Powiatu Grudziądzkiego

 

Stowarzyszenie OPPT Żnina zawiązały samorząd powiatowy oraz gminy Rogowo, Gąsawa i Janowiec Wielkopolski. Wartość alokacji to 4,5 mln euro, lista przedsięwzięć priorytetowych obejmuje 27 pozycji.

 

– Stawiamy na dalszy rozwój turystyki i budowę infrastruktury turystycznej nad jeziorami, których mamy sporo, budowę ścieżek spacerowo-rowerowych, inwestycje w odnawialne źródła energii i modernizację systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej oraz przygotowanie terenów pod inwestycje w rejonie węzła Rogowo na drodze ekspresowej s-5 – wyjaśnia wójt gminy Rogowo Tomasz Michalczak.

 

Lista przedsięwzięć priorytetowych OPPT Żnina

 

W imieniu samorządu województwa umowy podpisali marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, ze strony partnerstw OPPT starosta Adam Olejnik i burmistrz miasta i gminy Łasin Rafał Kobylski (OPPT Powiatu Grudziądzkiego) oraz wójt Tomasz Michalczak (OPPT Żnina). W spotkaniu uczestniczyli również wójt gminy Gruta Waldemar Kurkowski, wójt gminy Świecie nad Osą Ireneusz Maj, burmistrz miasta i gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski i reprezentujący Starostwo Powiatowe w Grudziądzu Zdzisław Tyczyński.

 

Wcześniej umowy dotyczące alokacji środków w ramach polityki terytorialnej zawarły z samorządem województwa partnerstwa ZIT Metropolii Bydgoszcz i ZIT Inowrocławia, Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia, Stowarzyszenie WŁOF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Włocławka i Stowarzyszenie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Grudziądza.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 listopada 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2023 r.