Aktualności

Porozumienie terytorialne dla MOF/ZIT Torunia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Porozumienie terytorialne dla MOF/ZIT Torunia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Program regionalny 2021-2027: pieniądze dla ZIT Torunia

Marszałek Piotr Całbecki oraz reprezentujący Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia prezydent Michał Zaleski i starosta toruński Marek Olszewski podpisali wczoraj (24 października) opiewające na 88,5 mln euro porozumienie dotyczące inwestowania środków naszego programu regionalnego 2021-2027 przeznaczonych dla MOF Torunia w ramach instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). W uroczystości uczestniczył też burmistrz Chełmna Artur Mikiewicz.

– Ta umowa wiąże nas jako zarządzających środkami unijnymi z realizatorami niemałej części  powierzonych nam przez Komisję Europejską zadań. Toruń jest tu liderem, ale pamiętajmy, że partnerami są też powiat chełmiński z Chełmnem, powiat golubsko-dobrzyński z Golubiem-Dobrzyniem i powiat aleksandrowski z Ciechocinkiem, co od razu nasuwa myśl, że integracja tego obszaru powinna się opierać o wspólną politykę turystyczną, odnoszącą się do tego ważnego segmentu gospodarki. Ale mamy na tym obszarze także przebogate obszary rolne, żyzne ziemie, więc musimy pamiętać, żeby i dla rozwoju rolnictwa nie zabrakło środków. Trzeba szukać kompromisów, aby miasta takie jak Toruń nie „wylewały się” w sposób niekontrolowany poza granice, nie zajmowały coraz to nowych obszarów żyznej ziemi oraz terenów krajobrazowo i ekologicznie istotnych – trzeba je po prostu chronić. Ważnymi kwestiami są tu też planowanie przestrzenne i transport publiczny oraz infrastruktura społeczna i kulturalna – powiedział przed parafowaniem dokumentu marszałek Piotr Całbecki.

 

– To środki na wsparcie działań, które chcemy wspólnie podejmować. Na co chcemy je spożytkować? Przede wszystkim na projekty związane z szeroko pojętą oświatą, od przedszkoli po szkoły zawodowe i kształcenie ponadpodstawowe, oraz na poprawę środowiska naturalnego. Bardzo liczymy, że te środki zostaną uzupełnione z innych źródeł, w tym z programów ogólnopolskich i Krajowego Planu Odbudowy – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami prezydent Michał Zaleski.

 

Porozumienia terytorialne określają zasady dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT-y największych miast regionu) i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe  tereny). Na mocy takich dokumentów – które zawierają za każdym razem listy priorytetów, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym określone środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, te zaś zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć. Umowy tego typu zawarły już z samorządem województwa partnerstwa ZIT Metropolii Bydgoszcz i ZIT Inowrocławia, wkrótce uczynią to także partnerstwa ZIT Włocławka i ZIT Grudziądza.

 

Środki dla MOF/ZIT Torunia – 88,5 mln euro, w tym 3,6 mln euro na projekty rewitalizacyjne – są przeznaczone przede wszystkim na infrastrukturę biznesową, transport miejski i przedsięwzięcia w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, zrównoważoną gospodarkę wodną, wychowanie przedszkolne i edukację, bazę sportową i odnowę przestrzeni publicznej oraz rozwój turystyki i kultury. Na liście przedsięwzięć priorytetowych jest 168 pozycji.

 

MOF Torunia obejmuje poza głównym miastem obszar powiatów aleksandrowskiego,  chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego i toruńskiego; stowarzyszenie reprezentuje 36 funkcjonujących na tym terenie podmiotów samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 października 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2023 r.