Aktualności

Posiedzenie WRDS, 24 października 2023 r., fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Posiedzenie WRDS, 24 października 2023 r., fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Posiedzenie Rady Dialogu

Marszałek Piotr Całbecki przewodniczył wtorkowemu (24 października) posiedzeniu plenarnemu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. KPWRDS spotkała się w Urzędzie Marszałkowskim, w porządku obrad znalazły się sytuacja przedsiębiorców w kontekście wzrostu kosztów działalności oraz budowa małych zbiorników retencyjnych w regionie.

Analizę sytuacji przedsiębiorców wynikającą ze wzrostu kosztów działalności, w tym podwyżek cen energii i gazu przedstawił wiceprezes Pracodawców Pomorza i Kujaw Romuald Kosieniak.

 

Stan zasobów wodnych w Polsce jest wynikiem m.in. nieprawidłowo prowadzonych działań melioracyjnych w rolnictwie i leśnictwie w latach powojennych oraz zauważalnych w ostatnich latach zmian klimatu, dlatego tak istotne jest zachowanie niewielkich obszarów wodno-błotnych lub ich odtworzenie poprzez małą retencję wodną. Samorząd województwa od 2020 roku przyznaje dotacje na budowę i renowację tego typu zbiorników. Na ten cel trafiło blisko pół miliona złotych. Dwadzieścia sześć zbiorników wodnych powstało lub powstanie w gminach Bądkowo (powiat aleksandrowski), Sicienko (powiat bydgoski), Chełmno, Papowo Biskupie (powiat chełmiński), Zbójno (powiat golubsko-dobrzyński), Lipno, Skępe, Tłuchowo (powiat lipnowski), Szubin (powiat nakielski), Bytoń (powiat radziejowski), Rogowo (powiat rypiński), Kamień Krajeński (powiat sępoleński), Łysomice (powiat toruński), Lubanie i Chodecz (powiat włocławski). Zobacz Pieniądze na małą retencję

 

Pula środków na małą retencję wodną zostanie uruchomiona także z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Planowana wartość projektu grantowego, do którego zgłosiły się 43 samorządy gminne i 6 spółek wodnych, wynosi ponad 77 mln złotych.

 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (KPWRDS), podobnie jak 15 jej odpowiedników w pozostałych polskich regionach, jest umocowaną ustawowo wojewódzką instytucją dialogu społecznego. Zasiadają w niej przedstawiciele samorządu terytorialnego, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Misją rady jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego, sytuacji konfliktów między pracownikami i pracodawcami. Rotacyjną prezydencję w KPWRDS sprawuje obecnie reprezentujący stronę samorządową marszałek Piotr Całbecki.

 

Zobacz Rada Dialogu o edukacji, wychowaniu i wsparciu psychologicznym

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 października 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2023 r.