Aktualności

Porozumienie terytorialne dla ZIT Inowrocławia, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Porozumienie terytorialne dla ZIT Inowrocławia, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Program regionalny 2021-2027: pieniądze dla ZIT Inowrocławia

Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz reprezentujący partnerstwo Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Inowrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego prezydent Ryszard Brejza podpisali w piątek (6 października) opiewające na 17 milionów euro porozumienie dotyczące inwestowania środków naszego programu regionalnego 2021-2027 przeznaczonych dla Inowrocławia i gminy wiejskiej Inowrocław w ramach polityki terytorialnej. W uroczystości parafowania dokumentu uczestniczyli również przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i wójt gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak.

– Podział województwa na obszary funkcjonalne jest podstawą wdrażania naszego programu regionalnego nowej perspektywy (Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – FEdKP 2021-2027), jest też istotny dla zarządzania regionem. Podpisane właśnie porozumienie terytorialne jest drugim z kolei, pierwsze dotyczyło środków dla obszaru Metropolii Bydgoszcz. Wkrótce podpiszemy szesnaście kolejnych tego typu umów. Ustalenia w dziedzinie polityki terytorialnej obejmą wszystkie miasta i gminy regionu  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Porozumienia terytorialne określają zasady realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT-y największych miast regionu) i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe  tereny). Na mocy takich dokumentów – które zawierają za każdym razem listy priorytetów, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym określone środki FEdKP 2021-2027, te zaś zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć.

 

Środki dla ZIT Inowrocławia są przeznaczone przede wszystkim na infrastrukturę biznesową, transport miejski i przedsięwzięcia w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, wychowanie przedszkolne i edukację oraz kulturę.

 

Porozumienie terytorialne dla ZIT Inowrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (prezentacja Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza)

 

– Czekamy na projekty, czekamy na związane z nimi zmiany. Nowe wiaty [na przystankach], nowe ścieżki rowerowe, nowy tabor elektryczny, również inwestycje w człowieka – mam na myśli m.in. programy adresowane do uczniów i nauczycieli – to wszystko bardzo cieszy – tak skomentowała podpisaną dziś umowę ZIT Inowrocławia przewodnicząca Elżbieta Piniewska, inowrocławianka.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

6 października 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 października 2023 r.