Aktualności

100-lecie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP
100-lecie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

100-lecie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy obchodzi 100-lecie istnienia. Z tej okazji w czwartek (21 września) w Miejskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala połączona z uhonorowaniem zasłużonych pracowników. Specjalne podziękowanie z rąk wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego odebrał dyrektor placówki.

Działalność muzealna przez lata skupiała się na powiększaniu zasobu muzealiów w ramach kolekcji z zakresu historii, sztuki dawnej i współczesnej, archeologii, numizmatyki, rzemiosła artystycznego, etnografii. Z biegiem czasu rozwinięto zbiór o zagadnienia związane z muzyką, historią techniki oraz medycyny i farmacji. Prowadzono działalność wystawienniczą, naukową, wydawniczo-biblioteczną i oświatową oraz prace z zakresu konserwacji i inwentaryzacji (w tym badania strat wojennych). Szczególny akcent położony został na zbiory związane z Bydgoszczą i regionem, na sztukę nowoczesną oraz twórczość Leona Wyczółkowskiego – patrona Muzeum. Zasoby muzealne poszerzono o rodzinne, prywatne kolekcje Mańczaków i Pietraszaków.

 

W swojej historii placówka zorganizowała ponad 1000 wystaw, w zasobach muzealnych gromadzi 150 tysięcy eksponatów. Dziś to dynamiczna, nowoczesna instytucja kultury, stanowiąca ważną i żywą część tkanki miasta, której misją jest otwartość na wielopokoleniową publiczność i lokalną społeczność.

 

Historia Muzeum Okręgowego przygotowana przez placówkę

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

 

22 września 2023 r.