Aktualności

Podpisanie porozumienia terytorialnego ze Stowarzyszeniem ZIT Grudziądza, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Podpisanie porozumienia terytorialnego ze Stowarzyszeniem ZIT Grudziądza, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Porozumienie terytorialne dla ZIT Grudziądza

Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz reprezentujący Stowarzyszenie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Grudziądza prezydent miasta Maciej Glamowski, wójt gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz i wójt gminy Rogóźno Krzysztof Polesiak podpisali w piątek (3 listopada) warte blisko 25 mln euro porozumienie dotyczące inwestowania środków naszego programu regionalnego 2021-2027 przeznaczonych dla Grudziądza oraz trzech związanych z nim gmin wiejskich. W uroczystości parafowania dokumentu uczestniczyli również przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska oraz radni województwa Katarzyna Lubańska i Robert Malinowski.


– Grudziądz i gminy przyległe to obszar, który wciąż wymaga rewitalizacji, uporządkowania wielu kwestii – zadań jest bardzo dużo. Cieszę się, że władze miasta debiutują jako podmiot współdecydujący o tym, jakie projekty będą finansowane w ramach naszego programu regionalnego. Lata współpracy nauczyły nas, że często lepiej jest powierzyć zadania do realizacji partnerom – powiedział przed podpisaniem umowy marszałek Piotr Całbecki.

– Ważne jest to, żeby nasze województwo rozwijało się w sposób zrównoważony, a podpisywanie kolejnych umów (…) [dotyczących realizacji polityki terytorialnej] to gwarantuje – dodała przewodnicząca Elżbieta Piniewska. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że Stowarzyszenie ZIT Grudziądza bierze na siebie odpowiedzialność za realizację części polityki terytorialnej województwa.

– [Zagwarantowane w porozumieniu środki] to bardzo duże wsparcie nie tylko dla naszego miasta, ale i pozostałych gmin naszego ZIT-u. [Przeznaczamy je] głównie na inwestycje, które integrują nasz obszar MOF-u – mówię tu m.in. o budowie ścieżek rowerowych i wzmocnieniu szkolnictwa zawodowego. Będziemy też inwestowali w nowe wozy tramwajowe i termomodernizację obiektów publicznych – zadeklarował w swoim wystąpieniu prezydent Maciej Glamowski.

Porozumienia terytorialne określają zasady dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT-y największych miast regionu) i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe  tereny). Na mocy takich dokumentów – które zawierają za każdym razem listy priorytetów, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym określone środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, te zaś zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć. Umowy tego typu zawarły już z samorządem województwa partnerstwa ZIT Metropolii Bydgoszcz i ZIT Inowrocławia oraz Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia i Stowarzyszenie WŁOF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Włocławka.

Środki dla ZIT Grudziądza – 24,8 mln euro, w tym nieco ponad 2 mln euro na projekty rewitalizacyjne – są przeznaczone przede wszystkim na infrastrukturę biznesową, transport miejski oraz przedsięwzięcia proekologiczne i w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, wychowanie przedszkolne i edukację, opiekę zdrowotną, odnowę przestrzeni publicznej oraz rozwój kultury i turystyki. Na liście przedsięwzięć priorytetowych jest 26 pozycji. Największą z nich jest kontynuacja modernizacji miejskiego systemu publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup trzech nowoczesnych tramwajów.

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Grudziądza obejmuje poza głównym miastem gminę Grudziądz (wiejską) i gminę Rogóźno w powiecie grudziądzkim oraz gminę Dragacz w powiecie świeckim.

 

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

3 listopada 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2023 r.