Aktualności

Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca NAT Isilda Gomes, współsprawozdawcy opinii Komitetu Regionów w sprawie przyszłości europejskiego rolnictwa, fot. Mieszko Matusiak UMWKP
Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca NAT Isilda Gomes, współsprawozdawcy opinii Komitetu Regionów w sprawie przyszłości europejskiego rolnictwa, fot. Mieszko Matusiak UMWKP

Kolejny sukces regionu w Brukseli

Marszałek Piotr Całbecki będzie pracował nad opinią Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej – jednym  z kluczowych dokumentów dotyczących przyszłości europejskiego rolnictwa. Drugim współsprawozdawcą opinii jest przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych w KR (NAT) Isilda Gomes.

 

– To będzie także jeden z najważniejszych dokumentów NAT obecnej kadencji. Dziękuję kolegom z komisji i Grupy Europejskiej Partii Ludowej w KR za zaufanie. Wiem, jak duża to odpowiedzialność. Ale wiem też, że możemy wspólnie wypracować rozwiązania skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu, godziwymi dochodami rolników i zachowaniem dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Będę prowadził w tej sprawie konsultacje z rolnikami naszego województwa – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Pierwsza dyskusja na temat opinii na forum Europejskiego Komitetu Regionów została zaplanowana na 5 lutego 2024.

 

Marszałek Piotr Całbecki wielokrotnie reprezentował region i Europejski Komitet Regionów na forum europejskim zabierając głos w kwestiach związanych z rolnictwem i przyszłą reformą wspólnej polityki rolnej, podkreślając za każdym razem rolę, jaką mają tu do odegrania europejskie regiony. Konsekwentnie opowiada się za zrównoważonym rozwojem uwzględniającym kwestie ochrony środowiska, za zachowaniem bioróżnorodności i wzmocnieniem rolnictwa ekologicznego, za wzmocnieniem i promocją lokalnych systemów żywnościowych, a także przeciw nadmiernej chemizacji rolnictwa. Realizacja tych postulatów przez Radę Europejską i Komisję Europejską jest szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

 

Latem tego roku marszałek Piotr Całbecki był gospodarzem posiedzenia NAT w Toruniu, uczestniczył też we wspólnych posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) i Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów (NAT). Jest jedynym przedstawicielem Europejskiego Komitetu Regionów w Unijnej Platformie ds. Strat i Marnowania Żywności. Dotychczas był sprawozdawcą dwóch opinii KR – w 2020 roku w kwestii oceny adekwatności ramowych dyrektyw wodnych, w 2022 roku na temat bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu w kontekście aktualnych zagrożeń.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 listopada 2023 r.