Aktualności

Porozumienie terytorialne dla ZIT Włocławka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Porozumienie terytorialne dla ZIT Włocławka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Program regionalny 2021-2027: pieniądze dla ZIT Włocławka

Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz reprezentujący Stowarzyszenie WŁOF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka prezydent Marek Wojtkowski i starosta włocławski Roman Gołębiewski podpisali w czwartek (26 października) opiewające na 42,5 mln euro porozumienie dotyczące inwestowania środków naszego programu regionalnego 2021-2027 przeznaczonych dla Włocławka i gmin powiatu włocławskiego.

– Podział województwa na obszary funkcjonalne jest podstawą wdrażania naszego programu regionalnego nowej perspektywy (Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – FEdKP 2021-2027), jest też istotny dla zarządzania regionem. Wśród zadań priorytetowych włocławskiego ZIT-u znalazły się projekty wspierające lokalna przedsiębiorczość, rozwój transportu miejskiego oraz działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonej gospodarki wodnej – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Porozumienia terytorialne określają zasady dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT-y największych miast regionu) i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe  tereny). Na mocy takich dokumentów – które zawierają za każdym razem listy priorytetów, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym określone środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, te zaś zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć. Umowy tego typu zawarły już z samorządem województwa partnerstwa ZIT Metropolii Bydgoszcz, ZIT Inowrocławia i Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia, wkrótce uczyni to także partnerstwo ZIT Grudziądza.

 

Środki dla ZIT Włocławka – 42,5 mln euro, w tym 2 mln euro na projekty rewitalizacyjne – są przeznaczone przede wszystkim na infrastrukturę biznesową, transport miejski i przedsięwzięcia w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, gospodarkę wodną, wychowanie przedszkolne i edukację, przygotowanie terenów inwestycyjnych, odnowę przestrzeni publicznej oraz rozwój turystyki i kultury. Na liście przedsięwzięć priorytetowych jest 90 pozycji.

 

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Włocławka obejmuje poza głównym miastem teren ziemskiego powiatu włocławskiego. Stowarzyszenie WŁOF tworzy 15 podmiotów samorządu terytorialnego: miasto Włocławek i powiat włocławski oraz gminy Kowal (miejska), Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal (wiejska), Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i gmina wiejska Włocławek.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

26 października 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2023 r.