Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Doradcy metodyczni działają

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Nauczyciele – doradcy metodyczni mają swój udział w tworzeniu i realizowaniu oferty doskonalenia KPCEN w Toruniu.

 

Monika Kwidzyńska, doradca metodyczny ds. historii w szkołach ponadpodstawowych prowadziła szkolenie " Wymagania na egzaminie maturalnym z historii", warsztaty „Jak budować dobre relacje w klasie na lekcjach historii?, zajęcia edukacyjne „Jak rozmawiać z młodzieżą o wojnie" i " Jak przyjąć w klasie dziecko z doświadczeniem uchodźstwa". Prowadzi również sieć współpracy i samokształcenia "Efektywne przygotowanie do matury z historii".

 

Jarosław Rybszleger, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w swoich działaniach szczególną uwagę przywiązuje do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem zdolnym. Poprowadził zajęcia otwarte dla nauczycieli wychowania fizycznego " Zajęcia fakultatywne – praca z uczniem zdolnym" oraz zajęcia edukacyjne dla nauczycieli WF „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji wychowania fizycznego” , w których poruszał tematykę ucznia uzdolnionego sportowo i jego specjalnych potrzeb na zajęciach WF.

 

Adam Szymański, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadził w tym semestrze „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wf” raz w miesiącu, uczestniczył w obserwacji lekcji nauczyciela mianowanego, który ubiega się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Ponadto współpracuje ze Szkołą Podstawową w Szabdzie, w której prowadzi procesowe wspomaganie szkoły.

 

Agnieszka Szymczak, doradca metodyczny ds. matematyki od września 2020 roku organizuje sieć współpracy i samokształcenia matematyków "Wyzwolić aktywność ucznia" – jej celem jest poznanie metod na pobudzenie kreatywności i zaangażowania uczniów. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniach poznali różne metody tworzenia escape roomów stacjonarnych i online, metodę WebQuest, dowiedzieli się, jak stosować ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki, założenia lekcji odwróconej oraz gamifikacji. Nauczyli się tworzyć gry terenowe z wykorzystaniem aplikacji Teleblazer, dyskutowali, jakie gry warto włączyć w nauczanie matematyki. W ramach zajęć edukacyjnych zespołowo stworzyli trzy scenariusze ER, które znajdują się pod linkiem: https://wke.lt/w/s/S72Ov9 Dodatkowo od marca 2022 Agnieszka Szymczak prowadzi sieć związaną z projektem Laboratoria Przyszłości – "Matematyka w laboratorium". W czasie spotkań nauczyciele dzielą się pomysłami na wykorzystanie pomocy edukacyjnych związanych z tym projektem. Zainspirowali się już możliwościami drukarki 3D, poznali mBoty i Ozoboty oraz znaleźli mnóstwo pomysłów na wykorzystanie klocków Lego.

 

Karolina Szostak-Lubomska, doradca metodyczny ds. języka polskiego w szkołach podstawowych prowadzi sieć współpracy i samokształcenia „Innowacyjny nauczyciel języka polskiego”. Podczas spotkań uczestnicy dzielą się wiedzą i pomysłami, poznają nowe metody pracy i sposoby na zainteresowanie ucznia. Do wiedzieli się, jak tworzyć escape roomy, gamifikować lektury, aktywnie pracować z książką, a także poznali wiele aplikacji internetowych umożliwiających aktywizowanie uczniów.  Karolina Szostak-Lubomska organizowała także warsztaty „Jak stworzyć escape room stacjonarny”, za każdym razem układając zadania pod konkretnego odbiorcę. Jedne z takich zajęć przeprowadziła z Agnieszką Szymczak w Szkole Podstawowej nr 35 w Toruniu. Uczestniczy przechodzili escape roomy, by sprawdzić ich funkcjonowanie w praktyce. Najciekawszy był escape room integrujący grono pedagogiczne – zabawa, nauka i integracja w jednym!

 

Lidia Rebain, doradca metodyczny ds. fizyki w szkołach podstawowych prowadzi sieć współpracy i samokształcenia „Wszechobecna i dociekliwa fizyka”. Na spotkaniach nauczyciele mogą wymieniać się np. przykładami zabawek, które wykorzystują na swoich zajęciach, aby lepiej wyjaśnić i pomóc zrozumieć uczniom zjawiska otaczającego nas świata, poznają przykłady doświadczeń stworzonych domowymi sposobami jako bazę metod aktywizujących i wzbogacających pracownię fizyczną, wymieniają się przykładami różnych eksperymentów do wykorzystania w pracach domowych lub projektach.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.