Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

 • Start
 • Informacje Departamentu
 • Rusza XII Edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

Rusza XII Edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

Prace nadesłane w XI edycji Konkursu. fot. Kamila Łajczak
Prace nadesłane w XI edycji Konkursu. fot. Kamila Łajczak

Zapraszamy uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa do wzięcia udziału w kolejnej dwunastej już edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię”. Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

 

Główną ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej cichociemnej gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej i zarażenie młodych ludzi jej największą pasją: dokumentowaniem historii, przede wszystkim dziejów lokalnych, na podstawie wspomnień świadków,  a także zdjęć i pamiątek z domowych archiwów, jak również popularyzowanie regionalnej edukacji historycznej i obywatelskiej.

 

Ponadto celami konkursu są:

 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią małej ojczyzny, regionu i Polski,
 • kształtowanie patriotycznych postaw,
 • zachęcenie nauczycieli i wychowawców do krzewienia wiedzy o historii regionu,
 • kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
 • wzmacnianie poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości,
 • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych,
 • promocja województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W tym roku regulamin Konkursu został poszerzony o dwie nowe kategorie:

 • „Oblicza codzienności” oraz
 • „Powrót Pomorza do Macierzy”, w związku z odbywającymi się przez cały 2020 rok w województwie kujawsko-pomorskim obchodami stulecia powrotu Pomorza do macierzy.

 

Uczniowie powinni przesłać organizatorowi indywidualnie przygotowane, niepublikowane wcześniej prace pisemne, objęte opieką nauczyciela, opracowane na jeden z pięciu tematów: „O ludziach”, „O wydarzeniach”, „Album rodzinny”, „Oblicza codzienności” lub „Powrót Pomorza do Macierzy”.

 

Nadesłane prace będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych. Prace mogą przedstawiać losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski, zwłaszcza naszego regionu. 

 

Ponadto prace w kategorii „Oblicza codzienności” powinny zawierać treści związane
z osobami, środowiskami i wydarzeniami na tle życia codziennego – zawodowego, aktywności społecznej i politycznej. Mogą to być biografie urzędników, działaczy społecznych, politycznych, księży, rzemieślników, nauczycieli, żołnierzy itp. Prace dotyczyć mogą także rozmaitych środowisk, stowarzyszeń, organizacji, parafii itp.

 

Dla laureatów konkursu w obu kategoriach przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe: za zajęcie pierwszego miejsca – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł.

 

Szkoły, których uczniowie zwyciężyli w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody trafią także do nauczycieli – opiekunów autorów zwycięskich prac w obu kategoriach.

 

Ponadto laureaci i wyróżnieni w Konkursie im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” mogą ubiegać się stypendium w ramach projektu „Humaniści na start!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

 

Termin nadsyłania prac mija 12 kwietnia 2020 r., natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 10 maja 2020 r.

 

Prace należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Kultury i Edukacji

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

z dopiskiem „Oni tworzyli naszą historię”

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Punktu Informacyjno-Podawczego przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń.

 

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji pod nr telefonu

883 359 302 lub 883 353 678.

 

Do pobrania:

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone