Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Kolejny rok szkolny za nami!

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

24 czerwca 2019 roku w Balczewie koło Inowrocławia odbyło się zebranie wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Celem było podsumowanie naszej całorocznej pracy. Spotkanie prowadził Robert Preus dyrektor KPCEN w Bydgoszczy. Swoją obecnością zaszczycili nas goście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Czesław Ficner  zastępca dyrektora ds. edukacji oraz Beata Więckowska naczelnik Wydziału Edukacji i Nadzoru.

 

         Podczas zebrania kierownicy pracowni przedstawili  sprawozdanie  z działalności KPCEN w Bydgoszczy w roku szkolnym 2018/2019. Po raz kolejny okazało się, że jesteśmy największą placówką doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Realizując zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora Oświaty, przeszkoliliśmy blisko 9700  nauczycieli, którzy uczestniczyli w ponad 440 formach. Dbamy o wysoką jakość szkoleń, co potwierdzają ankiety ewaluacyjne. Nauczyciele konsultanci stale podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i innych formach doskonalenia.

 

         Dyrektor Robert Preus przedstawił harmonogram przygotowań  obchodów 30-lecia KPCEN, które odbędą się w październiku 2019 roku.

 

         Zebranie plenarne odbyło się w gościnnych progach firmy Plast-Mar. Po zakończeniu części sprawozdawczej wszyscy nauczyciele konsultanci  spotkali się w punkcie edukacyjnym firmy. Z uwagą obserwowaliśmy procesy technologiczne, których efektem są przedmioty codziennego użytku. Na zakończenie zebrania zwiedziliśmy izbę pamięci i znajdujące się tam  eksponaty  z przeszłości.

 

         Spotkanie dostarczyło nam wielu wrażeń.

 

M. Margielewski  i B. BarczakNagrodzone nauczycielki konsultantkiUczestnicy spotkaniaZwiedzenie firmy PLAST-MAR

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone