Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

VII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny dla uczniów szkół

rozdanie nagród laureatom V edycji Konkursu
rozdanie nagród laureatom V edycji Konkursu

 

Zasady uczestnictwa

 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ze wszystkich poziomów edukacji w przedziale wiekowym od lat 6 do lat 20 z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Konkurs jest prowadzony w trzech odrębnych kategoriach:

  • „Niebo moich marzeń” -prace indywidualne (konkurs fotograficzny dla uczniów w wieku 6-12 lat);
  • „Warsztaty astronomiczne”- prace zespołowe (tylko dwuosobowe zespoły uczniów w wieku 12-20 lat), prelekcja o astronomii, czas trwania: 1 godzina, powinna mieć charakter efektownego pokazu z użyciem nowoczesnych technik multimedialnych, musi zawierać w swojej treści elementy związane z postacią Mikołaja Kopernika i regionem kujawsko-pomorskim, ma wzbudzić zainteresowanie obserwacjami astronomicznymi nawet bez użycia profesjonalnego sprzętu obserwacyjnego;
  • „Mój kosmos” - prace indywidualne (praca badawcza dla uczniów w wieku 12-20 lat, w której tematyka astronomiczna przedstawiona jest w kontekście naukowym, historycznym, kulturowym, artystycznym).

 

Szkoła przesyła dokumentację konkursową w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2019 r.  na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Departament Kultury i Edukacji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie „VII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny”.

 

Nagrody

 

W każdej ze wskazanych kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

  • za prace indywidualne w kategoriach „Niebo moich marzeń” i „Mój kosmos” - I miejsca – nagrody rzeczowe o wartości do 2 500 zł brutto każda, II miejsca – nagrody rzeczowe o wartości do 2 000,00 zł brutto każda, III miejsca – nagrody rzeczowe o wartości do 1 500,00 zł brutto każda;
  • za prace zespołowe „Warsztaty astronomiczne”- I miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 5 000 zł brutto dla zespołu, II miejsce –  nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 4 000,00 zł brutto dla zespołu, III miejsce –   nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 3 000,00 zł brutto dla zespołu.

 

Kontakt

 

Magdalena Mieszkalska, tel. 602 629 431

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Kultury i Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

 

Do pobrania

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone