Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

IX edycja konferencji "Edukacja w cyfrowym wymiarze"

Media na konferencji, fot. KPCEN Włocławek
Media na konferencji, fot. KPCEN Włocławek

25 marca 2019 roku po raz dziewiąty odbyła się organizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku konferencja "Edukacja w cyfrowym wymiarze". Honorowy patronat nad konferencją objął Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem tegorocznej edycji była popularyzacja wykorzystania technologii AR (Augmented Reality) i VR (Virtual Reality) w edukacji oraz prezentacja interaktywnych form i metod pracy służących zachęcaniu uczniów do nauki programowania.

 

Stale zmieniająca się rzeczywistość edukacyjna wymaga od nas elastyczności oraz ciągłego podnoszenia swoich kompetencji medialnych, co  podkreśliła w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję Dyrektor  KPCEN we Włocławku Grażyna Troszyńska.

 

O Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej mówił Bohdan Pawłowicz reprezentujący Instytut Badawczy NASK. Programowanie, czyli oswajanie świata cyfrowego omówił Krzysztof Jaworski z Mistrzów Kodowania, natomiast o nauce kodowania w edukacji wczesnoszkolnej opowiedział Florian Gałuszka z wydawnictwa Helion. Sporej dawki pozytywnej energii dostarczyła Iga Malik z Akces Edukacja LEGOⓇ Education, w swoim interaktywnym wykładzie zaprezentowała w praktyce, jak rozwija się kompetencje cyfrowe poprzez naukę kodowania. Rozszerzoną rzeczywistość oraz przykłady wdrożeń aplikacji mobilnych z tego zakresu w sektorze edukacji pokazał Piotr Kożniewski z firmy 3R Studio. „Pierwszy krok do świata AR: własna aplikacja mobilna z Rozszerzoną Rzeczywistością bez programowania” to temat  prezentacji zdalnej Rafała Kosidło z firmy Actum Lab, z którą zapoznali się uczestnicy konferencji.

 

W programie został uwzględniony czas na przedstawienie przykładów dobrych praktyk wdrożonych w szkołach z naszego regionu. Reprezentujący Zespół Szkół Elektrycznych  z Włocławka Jarosław Dąbrowski wraz z uczniami Kacprem Skonieckim i Franciszkiem Rojewskim, pokazali urządzenia i roboty zbudowane podczas zajęć prowadzonych w ramach Szkolnego Koła Mechatroniki i Robotyki. Nauczycielka z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku, Magdalena Dyberna, omówiła realizowany w swojej szkole projekt „Przemysł 4.0 a nauczanie programowania w szkole zawodowej”.

 

Uczestnicy konferencji mieli także okazję do indywidualnych spotkań i konsultacji z przedstawicielami firm specjalizujących się w dostarczaniu najnowszych światowych rozwiązań technologicznych dla edukacji, które prezentowane były na stoiskach wystawienniczych: Actum Lab, Agraf, Edusense, RoboCamp, LEGOⓇ Education, Mistrzowie Kodowania,Multimedia Polska, Trobot, Wonderpolska, Wydawnictwo Helion, 3RStudio.

 

Licznie przybyli na spotkanie nauczyciele i dyrektorzy szkół/placówek podkreślali, że o szczególnej wartości przedsięwzięcia świadczy fakt przedstawienia wielu praktycznych przykładów rozwiązań dla nauczyciela jako mentora wspierającego ucznia w podróży po cyfrowym świecie.

 

Rejestracja uczestników, fot. KPCEN WłocławekAgata Safian, KPCEN we Włocławku, fot. KPCEN WłocławekBohdan Pawłowicz, NASK, fot. KPCEN WłocławekDorota Gołębiewska, KPCEN we Włocławku, fot. KPCEN WłocławekGrażyna Troszyńska, dyrektor KPCEN we Włocławku, fot. KPCEN WłocławekIga Malik, Lego Education, fot. KPCEN WłocławekJarosław Dąbrowski, Kacpre Skoniecki, Franciszek Rojewski,ZSE we Włocławku, fot. KPCEN WłocławekKrzysztof Jaworski z Mistrzów Kodowania, fot. KPCEN WłocławekMagdalena Dyberna, ZST we Włocławku, fot. KPCEN WłocławekPiotr Koźniewski, 3R Studio, fot. KPCEN WłocławekRafał Kosidło, ActumLab, fot. KPCEN WłocławekSławomir Kopyść, czonek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. KPCEN WłocławekStoisko wystawiennicze ZST we Włocławku, fot. KPCEN WłocławekUczestnicy konferencji, fot. KPCEN WłocławekMedia na konferencji, fot. KPCEN Włocławek

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone