Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Jarosław Paralusz wręcza puchar Danielowi Mrozińskiemu najlepszemu strzelcowi zawodów
Jarosław Paralusz wręcza puchar Danielowi Mrozińskiemu najlepszemu strzelcowi zawodów

24 kwietnia 2018 r. w Gęsinie gm. Zakrzewo na Strzelnicy Petruci Shooting odbyły się zawody sportowo-obronne z udziałem szkół z klasami o profilu mundurowym województwa kujawsko-pomorskiego i studentów UMK.

 

Organizatorem przedsięwzięcia było Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Strzeleckie Petruci Shooting, z udziałem współorganizatorów: Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich.

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim promowanie wartości patriotycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na jubileusz 100-lecia wywalczenia przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli politycznej, a także sprawdzenie poziomu wyszkolenia uczniów klas o profilu mundurowym i studentów UMK ze znajomości zasad żołnierskiego zachowania się oraz posługiwania się podstawowym sprzętem wojskowym; stworzenie atmosfery przyjaznej rywalizacji i dążenia do osiągania jak najlepszych wyników.

Uczestnicy zawodów startowali w ośmiu konkurencjach:

 • Rozkładanie i składanie broni oraz ładowanie magazynka na czas;
 • Strzelanie na celność z karabinka kbks;
 • Rzut granatem ręcznym do celu;
 • Terenoznawstwo: wyznaczanie azymutu magnetycznego za pomocą busolki AK oraz odnajdywanie charakterystycznych przedmiotów terenowych na mapie;
 • Marszobieg na dystansie 500 m w umundurowaniu;
 • Wynoszenie rannego z pola walki;
 • Nawiązywanie łączności przewodowej;
 • Ustawianie miny przeciwpancernej.

 

Oto najlepsze drużyny zawodów sportowo-obronnych:

 • I miejsce: Zespół Szkół we Wroniu;
 • II miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Toruniu;
 • III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.

 

W sposób szczególny zaprezentował się Daniel Mroziński, reprezentant VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy: został on najlepszym zawodnikiem w strzelaniu na celność z karabinka kbks. Nagrodę Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu wręczył najlepszemu strzelcowi z-ca Komendanta  SM w Toruniu Jarosław Paralusz. Zawodnik otrzymał także nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Zawody odbywały się pod honorowymi patronatami

 • Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Marka Gralika – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, którego na zawodach reprezentowała wicekurator Maria Mazurkiewicz.

Na uwagę zasługuje znakomite, profesjonalne przygotowanie strzelnicy i najbliższego jej otoczenia przez gospodarza obiektu Bartosza Pietruszkę.

Przyjazna postawa i duże zaangażowanie przedstawicieli Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich z udziałem prezesa Stowarzyszenia Romana Kłosińskiego, pozwoliły na sprawne przeprowadzenie poszczególnych konkurencji sportowo-obronnych.

Ważne było także wsparcie dla sportowego przedsięwzięcia – Artura Nenczaka – wójta Gminy Zakrzewo.

Świąteczna, jubileuszowa atmosfera 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, szlachetna rywalizacja młodzieży, bezinteresowne wsparcie wielu podmiotów, pozwalają na optymistyczną prognozę, że za rok w tym miejscu odbędą się kolejne zawody w podobnym klimacie sportowym i organizacyjnym.

 

Tadeusz Kierel

 

Dyplom wręcza Eugeniusz Lala; foto. Ryszard Dorożyński Jarosław Paralusz wręcza puchar Danielowi Mrozińskiemu najlepszemu strzelcowi zawodówMaria Mazurkiewicz - Kujawsko-Pomorski Wickurator Oświaty; foto. Tadeusz KierelPrzygotowanie do zawodów fot. Ryszard Dorożyński Puchar wręcza Bartosz Pietruszka; foto. Ryszard Dorożyński Puchar wręcza Paweł Krawański; foto. Ryszard Dorożyński Puchar wręcza Roman Kłosiński; foto. Ryszard Dorożyński Puchary dla zwycięzców; foto. Tadeusz Kierel Tadeusz Kierel wręcza nagrodę Danielowi Mrozińskiemu najlepszemu strzelcowi zawodów; foto. Ryszard Dorożyński Wyróżnione drużyny; foto. Ryszard Dorożyński

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone