Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

  • Start
  • Edukacja
  • Wielka Liga Czytelników w województwie kujawsko-pomorskim

Wielka Liga Czytelników w województwie kujawsko-pomorskim

Projekt Wielka Liga Czytelników

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy już po raz kolejny pełniła funkcję Koordynatora Wojewódzkiego Konkursu „ Wielka Ligi Czytelników” w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Projekt „Wielka Liga Czytelników” to sprawdzone przedsięwzięcie, które wpisuje się w realizację podstawy programowej przedszkoli i szkół. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

 

Pragniemy serdecznie podziękować przede wszystkim uczestnikom, koordynatorom szkół i placówek, koordynatorom powiatowym województwa kujawsko-pomorskiego za współpracę przy realizacji  V Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2019/2020. W naszym  województwie w WLC wzięło udział  1166 uczniów z 44 placówek, którzy wraz z rodzinami, nauczycielami i bibliotekarzami tworzyli społeczność aktywnych czytelników.

W związku z zaistniałą sytuacją i wyjątkowym zaangażowaniem organizatorzy docenili uczestników, którzy w tych trudnych warunkach wykazali się znakomitą znajomością książek konkursowych.

Przyjęto następujące kryteria przyznawania tytułów według uzyskanych punktów:

Mistrz Powiatu - 150 - 170 pkt.

I Wicemistrz Powiatu - 120 - 149 pkt.

II Wicemistrz Powiatu - 85-119 pkt.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy !

Wyniki - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

Klasy 1-4

Klasy 5-8

 

Oprac. Ewa Bedełek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone