Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

  • Start
  • Edukacja
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w KPCEN Toruń

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w KPCEN Toruń

Wspólne zdjęcie przed budynkiem KPCEN w Toruniu
Wspólne zdjęcie przed budynkiem KPCEN w Toruniu

Zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Uczestniczyło w niej 18 przyszłych kandydatów na wicedyrektorów i dyrektorów szkół. Cel kursu to uzyskanie kwalifikacji do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie, a warunkiem otrzymania świadectwa jego ukończenia było napisanie i obrona pracy dyplomowej.

 

Końcowy etap kursu odbył się 29 czerwca br. – uczestnicy kursu przystąpili do obrony pracy dyplomowej, prezentując wysoki poziom wiedzy i kompetencji do pretendowania na stanowiska kierownicze.

 

Absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą wyrazili swoje zadowolenie z udziału w nim. W informacji zwrotnej od uczestników pojawiły się wskazania na wysoki poziom metodyczny, merytoryczny i organizacyjny oraz profesjonalizm kadry realizującej program kursu.

 

Serdecznie dziękujemy naszym absolwentom za uczestnictwo i zapraszamy przyszłych kandydatów do zapisów na kolejną edycję w roku szkolnym 2019/2020.

 

Wiesława Kuban

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone