Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

IX Spotkanie Naukowe w Madrycie

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

14 maja 2019 r. delegacja KPCEN w Bydgoszczy w składzie: dyrektor Robert Preus oraz nauczyciele konsultanci Krystyna Karpińska i Justyna Adamska uczestniczyła w IX Spotkaniu Naukowym w Madrycie – międzynarodowej konferencji dla uczniów, uczennic, nauczycieli i naukowców, zorganizowanej przez El CSIC en la Escuela, komórkę Najwyższej Rady Badań Naukowych Hiszpanii. Celem wydarzenia było zaprezentowanie efektów projektów edukacyjnych rozwijających myślenie naukowe małych dzieci. Uczniowie i nauczyciele ze szkół w Hiszpanii, Brukseli, Andorze przeprowadzili i omówili własne eksperymenty naukowe. Wśród tematów znalazły się: Z czego zrobiony jest świat, Jak działa telefon z nici, Jak działa rakieta, Odkrywanie magnetyzmu, Jak mydło działa na plamę tłuszczu, Efekt Dopplera, Światłowód, Świetlisty stetoskop, Badanie gęstości, Siły aerodynamiczne.

 

W kolejnej części konferencji nauczyciele z Estonii i Polski zaprezentowali działania prowadzone we współpracy z El CSIC en la Escuela, których celem jest rozwijanie myślenia naukowego dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. W imieniu KPCEN w Bydgoszczy Justyna Adamska omówiła w języku hiszpańskim trzyletni proces współpracy z naukowcami i nauczycielami z Hiszpanii oraz formy doskonalenia nauczycieli, prowadzone w województwie kujawsko-pomorskim, wykorzystujące doświadczenie i materiały wypracowane z partnerami z krajów UE w ramach realizacji projektu Erasmus+ Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji (https://cen.bydgoszcz.pl/index.php/erasmusplus).

 

Wszyscy aktywni uczestnicy IX Spotkania Naukowego w Madrycie otrzymali dyplomy –  Nagrodę Archimedesa – w dowód uznania za swoją pracę naukowo-badawczą na zajęciach lekcyjnych.

Oprac. Justyna Adamska

Foto  Robert Preus

 

Delegacja KPCEN w Bydgoszczy z Nagrodą ArchimedesaDyrektor Robert Preus, Krystyna Karpińska, Justyna Adamska przed budynkiem Najwyższej Rady Badań Naukowych Hiszpanii w MadrycieEncuentro cientifico_PLAKATWystąpienie uczennic i uczniów ze szkoły w MaladzeWystępienie Justyny Adamskiej, nauczyciela konsultanta KPCEN w Bydgoszczy

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone