Fundusze unijne

Wręczenie umów RPO, PROW i PO RiM, 25.04.2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Nowe umowy RPO i PROW: społeczeństwo, ekologia, biznes (zdjęcia)

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze perspektywy 2014-2020 o łącznej wartości blisko 9 milionów złotych przekazali we wtorek (25 kwietnia) beneficjentom marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Agnieszka Kłopotek. Finansujemy termomodernizację, tworzenie integrujących mieszkańców centrów aktywności lokalnej, budowę i wyposażanie miejsc rekreacji, a także przedsięwzięcia biznesowe. Zdjęcia do pobrania
Czytaj dalej
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego nowego programu regionalnego

Na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się w piątek (10 marca) Komitet Monitorujący Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, naszego programu regionalnego nowej unijnej siedmiolatki. W gremium, które zatwierdza m.in. zasady, tryb i kryteria wyboru projektów do dofinansowania oraz ewentualne zmiany w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki. Zdjęcia do pobrania
Czytaj dalej
Ceremonia wręczenia umów o dofinansowanie RPO i PROW, 13 grudnia 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

RPO i PROW: nowe umowy na 7 milionów złotych

Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska oraz radny województwa Tadeusz Pogoda spotkali się z samorządowcami lokalnym i przedsiębiorcami, którzy podpisali we wtorek (13 grudnia) umowy o dofinansowanie projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Łączna wartość zakontraktowanego dzisiaj wsparcia to ponad 7 milionów złotych.
Czytaj dalej
Spotkanie LGD w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Działania LGD w nowym okresie programowania – zapraszamy na spotkania

W obecnej perspektywie finansowej dzięki instrumentowi RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) do lokalnych organizacji i przedsiębiorstw w naszym województwie trafiło łącznie blisko pół miliarda złotych. Przygotowujemy się do kolejnego unijnego rozdania 2021-2027. W czwartek (1 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące nadchodzącego konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju.
Czytaj dalej