Aktualności

Fot. ZDW w Bydgoszczy
Fot. ZDW w Bydgoszczy

Pierwszy asfalt na obwodnicy Lubrańca

Lubraniec w powiecie włocławskim wkrótce dołączy do miast posiadających obwodnice. Po wykonaniu prac ziemnych wykonawca przystąpił między innymi do robót przy podbudowie – układana jest pierwsza warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej. Realizacja inwestycji pochłonie ponad 64 mln złotych i możliwa jest m.in. dzięki środkom unijnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obwodnica powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 po zachodniej stronie miasta. Początek ponadpięciokilometrowej trasy znajduje się przed wjazdem do Lubrańca od strony Brześcia Kujawskiego. Dalej obwodnica przebiega w pobliżu miejscowości Lubraniec-Parcele i Kolonie Piaski. Nad rzeką Zgłowiączka powstanie nowy most, a w miejscowości Borek obwodnica połączy się z trasą nr 270. W zakres zadania wchodzi także budowa dwóch rond: pierwsze powstanie na wjeździe na obwodnicę od strony Brześcia, drugie w miejscowości Borek – na połączeniu istniejącej drogi wojewódzkiej z trasami gminnymi w kierunku miejscowości Zgłowiączka i Marysin.

Trasa powstaje w parametrach technicznych drogi o nośności do 11,5 ton na oś. Jezdnia będzie miała szerokość 8 metrów (wraz z opaskami), zaplanowano także pobocza o szerokości 1,5 metra.

Inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miasta podpisano pod koniec 2020 roku. Wykonawca – toruńska spółka Onde – zakończyła latem tego roku etap projektowania i uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Zakończyła się już duża część robót ziemnych. W listopadzie wykonawca rozpoczął prace przy podbudowie bitumicznej. Prowadzone są prace przy budowie rowów odwodnieniowych, układane są także pierwsze obrzeża pod ścieżkę pieszo-rowerową w rejonie miejscowości Piaski. Wykonano już drogi techniczne do zaprojektowanego mostu na Zgłowiączce. Wykonawca przygotowuje się m.in. do rozpoczęcia palowania. Zakończenie głównych prac planowane jest przy sprzyjających warunkach jesienią przyszłego roku.

Jesienią 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele samorządu województwa, powiatu włocławskiego i gminy Lubraniec podpisali porozumienie o wspólnym finansowaniu inwestycji. Samorząd gminy Lubraniec zobowiązał się do pokrycia 60 procent kosztów związanych z koniecznością wykupienia gruntów niezbędnych do realizacji zadania i – podobnie jak samorząd powiatu włocławskiego – nieodpłatnego przekazania swoich gruntów inwestorowi.

Obwodnica Lubrańca w liczbach

  • Długość – 5,3 km
  • Szerokość jezdni – 8 m z opaskami bitumicznymi
  • Szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m
  • Wartość inwestycji – 64,43 mln zł.

Ponad miliard złotych na wojewódzkie drogi

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych przeznacza obecnie prawie 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne ponad 350 mln złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach. Zdobyliśmy też prawie 170 milionów złotych dofinansowania na budowę kolejnych trzech obwodnic. Przygotowujemy się do wykorzystania na ten cel także środków z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

Czytaj także

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

29 grudnia 2022 r.

Fot. ZDW w BydgoszczyFot. ZDW w BydgoszczyFot. ZDW w BydgoszczyFot. ZDW w BydgoszczyFot. ZDW w Bydgoszczy