Aktualności

Spotkanie z ubiegłorocznymi stypendystami, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Spotkanie z ubiegłorocznymi stypendystami, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Szkolni humaniści z marszałkowskim wsparciem

Mają bardzo dobre oceny na świadectwach, wygrywają konkursy, biorą udział w olimpiadach – znamy listę 83 uczniów podstawówek i 323 licealistów, którzy w roku szkolnym 2022/23 otrzymają stypendia w ramach jednego z trzech marszałkowskich projektów edukacyjnych „Humaniści na start”. Do prymusów trafią nawet 4 tysiące złotych.

 

– Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach tegorocznego projektu stypendium otrzymało 406 uczniów z regionu – o wsparcie mogli się ubiegać uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Młodzi ludzie otrzymają stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych, czyli 400 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły, w której uczeń pobiera naukę).

 

Listy stypendystów w podziale na powiaty:

 

Najliczniej reprezentowane szkoły to I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

Humaniści na start w liczbach

  • wsparcie otrzymało 406 uczniów
  • 83 stypendystów to uczniowie szkół podstawowych, a 323 liceów
  • wsparcie wyniesie od 200 do 400 złotych przez 10 miesięcy
  • maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych.

 

Urząd Marszałkowski realizuje trzy programy stypendialne finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – poza humanistami stypendia otrzymują także uzdolnieni w zakresie przedmiotów ścisłych i uczniowie szkół zawodowych. Zobacz Prymusi Pomorza i Kujaw z marszałkowskimi stypendiami

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

29 grudnia 2022 r.