Aktualności

Fot. WiMBP w Bydgoszczy
Fot. WiMBP w Bydgoszczy

Żegnamy Krzysztofa Gonię

Odszedł Krzysztof Gonia, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, wspaniała postać, nasz przyjaciel. Był człowiekiem z ogromną pasją, swoją funkcję traktował jako służbę. Realizował pełną rozmachu wizję bydgoskiej książnicy, inspirując innych do wspólnego działania.  

 

Był związany z bydgoską książnicą od 1995 roku. Szybko dał się poznać jako świetny organizator i kreatywny pracownik działu administracji. Jako zastępca kierownika (2006-2008), a później kierownik (2008-2015) tego pionu wyróżniał się nieprzeciętnym zmysłem planowania i intuicją w podejmowaniu decyzji związanych z administrowaniem instytucją. Zdolności menadżerskie i twórcze zaangażowanie w rozwój instytucji zdecydowały, że w 2016 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-inwestycyjnych. Zajmował się kierowaniem działami administracyjnym i informatycznym, a także sporządzaniem planów i wniosków inwestycyjnych oraz współtworzeniem oferty kulturalno-edukacyjnej placówki.

 

Kierowany troską o budowanie nowoczesnej instytucji kultury, odpowiadającej na obecne oczekiwania odbiorców, zaangażował się w pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Zainicjował powstanie zespołów projektowych, podejmował współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi instytucjami kultury, nadzorował i koordynował prace nad projektami inwestycyjnymi ze środków unijnych. W styczniu 2021 roku objął  stanowisko dyrektora biblioteki.

 

Jego ambicją było stworzenie nowoczesnej, przyjaznej użytkownikom książnicy, otwartej na potrzeby mieszkańców i współtworzącej zróżnicowaną ofertę kulturalną miasta. Jego twórcze pomysły, niekiedy wybiegające daleko poza standardowe działania bibliotek, inspirowały innych do działania i podejmowania nowych wyzwań. Dał się poznać jako Szef, który w gronie współpracowników widział nie podwładnych, lecz partnerów w realizacji wspólnej wizji.

 

Cześć Jego pamięci!

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

 

28 grudnia 2022 r.