Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego nowego programu regionalnego

Na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się w piątek (10 marca) Komitet Monitorujący Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, naszego programu regionalnego nowej unijnej siedmiolatki. W gremium, które zatwierdza m.in. zasady, tryb i kryteria wyboru projektów do dofinansowania oraz ewentualne zmiany w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki. Zdjęcia do pobrania

– Komitet to zespół, bez którego opinii nie można wydać ani jednego euro z naszego programu regionalnego. Tworzą go osoby bardzo kompetentne, wybrane w sposób transparentny, jako przedstawiciele poszczególnych środowisk. Tryb powoływania określa szczegółowo przyjęta w listopadzie 2022 uchwała zarządu województwa, która stanowi, że reprezentantów poszczególnych środowisk i organizacji wskazują samodzielnie te struktury i środowiska – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Reprezentację organizacji pozarządowych w procedurze wyborczej wyłoniła Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Do KM desygnowały swoich przedstawicieli między innymi Związek Miast polskich i Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Politechnika Bydgoska, trzy największe centrale związków zawodowych i pięć najważniejszych organizacji pracodawców, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Regionalny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych.

Komitet ma w swoim składzie również obserwatorów (bez prawa głosowania) i ekspertów z głosem doradczym. W pierwszej grupie znalazła są między innymi reprezentacja bydgoskiej Izby Administracji Skarbowej, w drugiej – m.in. reprezentacje Komisji Europejskiej, Związku Banków Polskich i wojewódzkiego Sejmiku Gospodarczego.

Podczas posiedzenia członkowie komitetu odebrali akty powołania. Powołano też grupy robocze: do spraw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ds. polityki terytorialnej, ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, ds. zdrowia i ds. realizacji zasad równościowych.

Wartość FEdKP to 1 836 mln euro. Głównym akcentem programu są inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, związane przede wszystkim z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym. Na sam tylko niskoemisyjny transport miejski – zakupy taboru, budowa infrastruktury, budowa ścieżek rowerowych i parkingów – przeznaczamy 132 miliony euro, na zieloną energetykę i ochronę środowiska blisko 400 milionów euro. Pierwsze konkursy – w obszarze ochrony środowiska, przedsiębiorczości, termomodernizacji i infrastruktury drogowej – ogłosimy za półtora miesiąca.

Zobacz też Uruchamiamy program regionalny 2021-2027

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

10 marca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023 r.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPInauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP