Aktualności

Konferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Uruchamiamy program regionalny 2021-2027

Startują Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, nasz nowy program regionalny będący podstawą inwestowania w naszym województwie unijnych środków nowej perspektywy. 16 stycznia w toruńskim Dworze Artusa odbyła się konferencja otwierająca, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej, wicemarszałków województwa Zbigniewa Ostrowskiego i Zbigniewa Sosnowskiego, członków zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej i Sławomira Kopyścia, radnych województwa oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu, a także parlamentarzystów i samorządowców. Zapis części oficjalnej (wideo) 

 

Przed konferencją odbył się briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego, w którym uczestniczyli też m.in. Cinzia Masina z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE, Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE oraz odpowiedzialny za przygotowanie FEdKP i późniejsze negocjacje z Brukselą i polskim rządem dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień. 

 

Wystąpienia z briefingu (audio)

 

Z uczestnikami konferencji połączył się online szef Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG Regio) Marc Lemaître. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Polska jest największym beneficjentem unijnej polityki  spójności. Mówił też o skutecznym wykorzystaniu środków poprzedniej perspektywy – nasz region znacznie podniósł w ten sposób w ostatnich latach PKB, poziom rozwoju społecznego i gospodarczego oraz poziom życia.

 

Otwierając konferencję marszałek Piotr Całbecki podkreślił zaangażowanie samorządów lokalnych w budowanie FEdKP i generalnie strategii rozwojowej regionu. – Teraz zabieramy się do intensywnej pracy wdrożeniowej. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani – stwierdził. W wystąpieniu podsumowującym mówił o rosyjskiej agresji na Ukrainę, która nakręca utrudniającą planowanie strategiczne kryzysową spiralę inflacji w Europie i na świecie: –  To barbarzyństwo powinno nas skłaniać do aktywnego działania. Wywołany przez Rosję kryzys rujnuje nasze plany – 17 procent inflacji, niepewność energetyczna. Powinniśmy nie ustawać w wołaniu do cywilizowanego świata o opamiętanie i właściwe zaangażowanie w ten konflikt, by Ukraina poczuła nie tylko moralne, ale i militarne wsparcie.

 

– Jestem przekonana, że FEdKP to program skrojony na miarę dla województwa kujawsko-pomorskiego, uwzględniający stojące przed regionem wyzwania. Będzie właściwie wspierał jego rozwój przez najbliższe 7 lat – stwierdziła Cinzia Masina, która swoje przemówienie wygłosiła w całości w języku polskim.  

 

Rząd reprezentował dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Piotr Zygadło. 

 

Wartość FEdKP to 1 836 mln euro. Głównym akcentem programu są inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, związane przede wszystkim z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym. Na sam tylko niskoemisyjny transport miejski – zakupy taboru, budowa infrastruktury, budowa ścieżek rowerowych i parkingów – przeznaczamy 132 miliony euro, na zieloną energetykę i ochronę środowiska blisko 400 milionów euro.

 

Prawie pół miliarda euro – najwyższy słupek w schemacie podziału – to pieniądze na szeroko rozumianą politykę społeczną, od wsparcia rynku pracy po edukację i włączenie społeczne. Będziemy je mogli wykorzystać m.in. na mechanizmy wspierania rodzin, wzmocnienie segmentu ekonomii społecznej, włączenie społeczne uchodźców wojennych z Ukrainy, edukację (w tym edukację dorosłych), zdrowotne programy profilaktyczne, wsparcie dla otwierających pierwszy biznes.

 

Będziemy też mieli do dyspozycji środki na inwestycje w kolej i drogi, w tym obwodnice miast, cyfryzację, innowacje i prace badawczo-wdrożeniowe, a także inwestycje w służbie zdrowia, ale obecnie punkt ciężkości z infrastruktury szpitalnej przenosi się na infrastrukturę ambulatoriów.

 

Jedną czwartą budżetu FEdKP 2021-2027 będą dysponowały lokalne społeczności i lokalne organizacje, od stowarzyszeń samorządowych zarządzających środkami dla obszarów funkcjonalnych największych miast regionu, po działające w gminach lokalne grupy działania.

 

Nowością jest zasadniczy mechanizm, w myśl którego te środki będą przekazywane – znaczną część (180 mln euro, 10 proc. wartości programu) przekażemy beneficjentom na zasadzie zwrotnych instrumentów finansowych, czyli nisko oprocentowanych lub częściowo umarzanych pożyczek. Będzie to dotyczyło nie tylko firm, ale również na przykład gmin inwestujących w rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii.

 

Istotną zmianą jest odejście od projektów inwestycyjnych realizowanych w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”. Pod uwagę będą brane wyłącznie przedsięwzięcia zapięte na ostatni guzik, ze skompletowaną całą techniczną stroną realizacji.  

 

Harmonogram naborów wniosków zostanie ogłoszony jeszcze w styczniu, także w styczniu zarząd województwa powoła Komitet Monitorujący FEdKP.

 

Pierwsze wnioski będzie można składać w kwietniu-maju.

 

FEdKP 2021-2027 – prezentacja

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 stycznia 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2023 r.

 

Konferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP