Turystyka

Fot. Źródło własne Departament Sportu i Turystyki

Kujawsko-pomorska turystyka rowerowa

Coraz chętniej spędzamy wolny czas na rowerach. Ich sprzedaż w 2018 i 2019 r. ukształtowała się na poziome 1,1 mln sztuk. Przybywa też tras i ścieżek rowerowych. 28 lipca w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu, odbyła się konferencja, na której zaprezentowane zostały rezultaty działań podjętych w ramach projektu ECO-CICLE (Interreg Europa), mającego na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej.

 

W ramach projektu ECO-CICLE, Województwo Kujawsko-Pomorskie i szczęściu innych partnerów z Europy (Hiszpania, Niemcy Słowenia, Włochy, Belgia) postawiło sobie za główny cel poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej, jak i realizację poszczególnych zamierzeń tj.:  

  • utworzenie europejskiej sieci administracji lokalnych i regionalnych na rzecz promocji turystyki rowerowej
  • wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, pomysłów i know-how dotyczącego turystyki rowerowej
  • rozwijanie turystyki rowerowej, jako najlepszego sposobu promocji zrównoważonego rozwoju na obszarach cennych przyrodniczo
  • przeniesienie modelu zrównoważonej mobilności na obszary słabiej zurbanizowane
  • ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów mniej konkurencyjnych
  • poprawa zdolności władz publicznych do zarządzanie zrównoważonym modelem mobilności

Samorząd województwa skupił się na współpracy z ekspertami w celu opracowania koncepcji przebiegu międzynarodowych tras rowerowych EuroVelo 2 i 9 w naszym województwie oraz zlecenia audytu już istniejącej Wiślanej Trasy Rowerowej.  

Uczestnicy konferencji zapoznali się z najważniejszymi założeniami projektu a przede wszystkim z opracowaniami, które pozwalają nakreślić dalszy kierunek działań, właśnie w celu poprawy polityki turystyki rowerowej. Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy między instytucjami publicznymi podjętymi w czasie realizacji projektu. Naszych gości mieli okazję zapoznać się również z rezultatem działań Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, które na podstawie danych od lokalnych urzędów opracowało mapę infrastruktury rowerowej.

Konferencja połączona była z przejazdem po odcinku Wiślanej Trasy Rowerowej prowadzącym z Torunia do Ciechocinka.

Informacje oraz opracowania dostępne są na stronie https://www.kujawsko-pomorskie.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna/projekt-eco-cicle

 

Więcej informacji o projekcie: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna/projekt-eco-cicle/32926-eco-cicle-promocja-turystyki-rowerowej-na-obszarach-naturalnych

Departament Sportu i Turystyki

 

Fot. Źródło własne Departament Sportu i TurystykiFot. Źródło własne Departament Sportu i TurystykiFot. Źródło własne Departament Sportu i Turystyki