Turystyka

Cult-CreaTE - logotyp

Cult-CreaTE- Koncepcja strategii komunikacji Szlaku Piastowskiego

4 czerwca 2020 r. w formie on-line odbyło się XVI posiedzenia Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, która zatwierdziła do realizacji Koncepcję strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego, powstałą w ramach planu działania w projekcie Cult-CreaTE (programu Interreg Europe).

 

Koncepcja strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego została opracowana przez  zespół specjalistów w dziedzinie turystyki, w tym turystyki kulturowej, krajoznawstwa, historii, marketingu, brandingu i zarządzania. Jest wynikiem licznych spotkań, konsultacji  i warsztatów z kluczowymi interesariuszami Szlaku Piastowskiego: członkami  Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego i administratorami obiektów na Szlaku w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.  Dokument zawiera: wizję, misję, koncepcję brandingową wraz z strukturą marki szlaku, cele i wytyczne strategiczne komunikacji marketingowej oraz  kluczowe założenia  systemu zarządzania Szlakiem. W obrębie Szlaku zarekomendowano siedem tematycznych tras. We wrześniu odbędą się warsztaty wdrożeniowe dla interesariuszy Szlaku Piastowskiego.