Sport

""

Unieważnienie otwartego konkursu ofert nr 25/2024 pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 8/444/24 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert nr 25/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Szczegóły znajdują się w załącznikach poniżej

 

Wszelkich informacji udziela

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek

tel. 56 62 12 528

e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl