Sport

""

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 28/2024 – Organizacja wydarzeń sportowych

Uchwałą Nr 7/375/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 28/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Organizacja wydarzeń sportowych”.

 

Szczegóły konkursu znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Osobą do kontaktu jest:

Pan Binkowski Piotr

Adres email: p.binkowski@kujawsko-pomorskie.pl

Tel. kom. 883 353 688