Sport

""

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 29/2024 – „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 8/445/24 z dnia 2 lipca 2024 r.  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkursu ofert nr 29/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Szczegóły znajdują się w załącznikach poniżej

 

Wszelkich informacji udziela:

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek

tel. 56 62 12 528

e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl