Konkursy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 26/2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 20/760/22 z dnia 25 maja 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 26/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.