Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 27/2022 pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 20/761/22 z dnia 25 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 27/2022 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki  w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Wszelkich informacji udziela

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek

tel. 56 62 12 528

e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl