Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 28/2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

uchwałą Nr 20/762/22 z dnia 25 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 28/2022 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek

tel. 56 62 12 528

e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl