Konkursy

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 29/2022

Uchwałą Nr 20/763/22 z dnia 25 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 29/2022 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminie.

 

Informacji udziela Pan:

Michał Rutkowski
Kom. 883 353 688
m.rutkowski@kujawsko-pomorskie.pl