Konkursy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Nr 25/2022 pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 19/722/22 z dnia 17 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2022 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.