Konkursy

no image

Otwarty Konkurs Ofert Nr 26/2018

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 36/1745/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 26/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Oferty dotyczące konkursu nr 26/2018 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 11 października 2018 r. do godz. 15.30, bądź wysłać tego samego dnia.

 

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 15 000,00 zł

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki – Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej,  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 668 031 258