Konkursy

Konkursy na Małe i Duże imprezy sportowe

W dniu 18 grudnia 2018 r. Departament Sportu i Turystyki Wydział Sportu i Kultury Fizycznej ogłosił konkursy na małe (2/2019) i duże imprezy sportowe (20/2019) organizowane na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku 2019.

Osoby zainteresowane proszone są o wejście na stronę Współpracy Z Organizacjami Pozarządowymi NGO. Na stronie tej znajdują się regulaminy konkursów.

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce: Generator Ofert – WITKAC 2019

Wszelkie oferty proszę składać na stronie Witkac.pl zakładając nowe konto.

W konkursie można składać oferty do 21 stycznia 2019 r.

W Generatorze do g. 15:30

W wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego do 23:59:59 liczy się data stempla pocztowego.

W razie jakichkolwiek Pytań proszę dzwonić pod numer 883 353 688 Informacji udziela Michał Rutkowski.