Konkursy

Otwarty Konkurs Ofert Nr 24/2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Uchwałą nr 22/1051/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 24/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

Oferty dotyczące konkursu nr 24/2018 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 15.30, bądź wysłać tego samego dnia.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 180 000,00 zł

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki – Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej,  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 668 031 258