Konkursy

Otwarty Konkurs Ofert Nr 23/2018

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 21/…/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r.

 

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 23/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim

 

Oferty dotyczące konkursu nr 23/2018 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiegodo dnia 21 czerwca 2018 r. do godz. 15.30, bądź wysłać tego samego dnia.

 

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 180 000,00 zł

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki – Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej,  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 668 031 258