Konkursy

Rozstrzygnięcie Konkursu Nr 22/2018 – „Umiem Pływać”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 16/742/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 22/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.

 

 

Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

 

Arkadiusz Gołębiewski – tel. 668 031 258