Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursy ofert nr 20/2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą nr 4/153/17
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 20/2017
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu   Województwa
w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:  UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

Rodzaje zadań objętych konkursem:

  1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach ministerialnego „Programu dofinansowania zadań związanych
    z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 roku”.
  2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem NOWEGO GENERATORA OFERT dostępnego na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce „Generator ofert 2017”).
Termin składania ofert upływa z dniem 24 lutego 2017 roku do godziny 15.30.
O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty w Generatorze ofert 2 oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 24 lutego 2017 r.).

Informacji udziela Departament Sportu i Turystyki:

  • Artur Cyrankowski               –   tel. kom. 664 775 558
  • Michał Rutkowski   –   tel. kom. 883 353 688